6.11.16

 

Valla tunnustusavaldused

Noarootsi vald annab igaaastaselt välja valla vapimärki, tunnustab tublimaid tänukirjaga,

valitakse Kaunim Kodu, Hea Ema ja Hea Isa. 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS