20.11.17
 

Noarootsi Tuuleenergia MTÜ

 

NOAROOTSI TUULEENERGIA MTÜ on asutatud 01.04.2011.

Ühingu eesmärk on Noarootsi valla kui omanäolise, kuid tõmbekeskustest eraldatud maapiirkonna sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamine tuuleparkide poolt toodetud elektrienergia abil.

Ühingu tegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised:

1.      Koostöö Noarootsi Vallavalitsusega Noarootsi valla sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu edendamise projektide väljatöötamisel;

2.      Noarootsi valla külade ja elanike huvide esindamine ja kaitsmine erinevatel ühiskonnatasanditel;

3.      Noarootsi valla külade ja elanike ühistegevuse arendamine;

4.      Noarootsi valla külade ja elanike ühisprojektide elluviimine;

5.      Osalemine Eesti energeetikavaldkonna, sh taastuvenergia arengukavade väljatöötamisel;

6.      Energia- ja keskkonnaalaste projektide toetamine Noarootsi vallas;

7.      Stipendiumite andmine Noarootsi valla elanike (rahvastikuregistri andmetel) õpingute toetamiseks;

8.      Sotsiaalse ja kultuurilise iseloomuga tegevuste toetamine ja arendamine Noarootsi vallas;

9.      Muud Ühingu juhatuse poolt ellu viidud või üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud seaduslikud tegevused.

Ühingu juhatus on 4-liikmeline.

 

TOETUSTE ANDMINE

NOAROOTSI TUULEENERGIA MTÜ 13.03.2014 üldkoosolek kinnitas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra. Toetust saavad küsida Noarootsi valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, valla allasutused ja üksikisikud mittetulunduslikuks tegevuseks Noarootsi vallas.

Toetatavad valdkonnad on: kultuuri, spordi ja tervise edendamine; sotsiaal-, laste- ja noorsootöö; energia- ja keskkonnaalane tegevus; külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus, õpingutega seotud tegevused.

 

JÄRGMINE STIPENDIUMIDE VOOR ON 15. AUGUSTIL JA PROJEKTIDE ESITAMISE TÄHTAEG ON 15. OKTOOBRIL 2017! 

 

 

Toimetaja: TRIIN LEPP