18.01.18

VALLAVALITSUSE AMETNIKUD

Noarootsi Osavalla kontaktandmed ja muu info on leitav Lääne-Nigula valla kodulehelt: http://www.laanenigula.ee/ametnikud6         

 

ALLASUTUSED 

Noarootsi Raamatukogu juhataja Serli Heeringas 47 24 357 rk@noavv.ee

Sutlepa VAK juhataja Danguole Tamberg 56 66 0184 sutlepa.vak@noavv.ee

Pürksi VAK juhataja Eve Torim 53 44 8220, 5268890  purksi.vak@noavv.ee  

Pürksi kultuurimaja kultuuri- ja sporditöö spetsialist Ülle Schönberg 47 24 356 kultuurimaja@noavv.ee

Noarootsi kooli direktor Mare Tereping 52 95 471 mare.tereping@ng.edu.ee  

Noarootsi Lasteaed 47 41 163 lasteaed@ng.edu.ee

Arvutivõrgu administraator Teet Niin 56 91 6734 teet.niin@noavv.ee 

Piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg 516 8167 kiur.klipperg@politsei.ee 

 

VALLAVOLIKOGU KOOSSEIS

 

 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS