6.12.16

Volikogu valimised

 

Volikogu valimisteks moodustatud valla valimiskomisjon

Noarootsi Vallavolikogu 17. juuni 2013 otsusega nr 164 moodustati Noarootsi valla valimiskomisjon koosseisus Evi Öövel, Varje Kahn ja Marika Meister. Asendusliikmed: Irmeli Alt ja Maie Arro.

 

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Valimiskomisjon asub Noarootsi vallamajas (Pürksi keskus 9, Pürksi küla, Noarootsi vald) vallasekretäri kabinetis. Kontakttelefon 472 4350, komisjoni esimees Evi Öövel

E-post: evi.oovel@noavv.ee  .

 

 

Kandideerimisdokumendid
Valimisliidud, erakonnad ja üksikkandidaadid saavad kandideerimisdokumendid aadressilt:
http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/kandideerimisinfo-2013/

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS