2.08.17

VOLIKOGU VALIMISED 2017

 

Volikogu valimisteks moodustatud valla valimiskomisjon

Noarootsi Vallavolikogu 22. mai 2017 otsusega nr 115 moodustati Lääne-Nigula valla valimiskomisjon koosseisus Kersti Lipu, Kristi Sadulsepp, Kaie Talving, Airi Läänemets ja Elviira Uusorg. Asendusliikmeteks on Aili Ansel ja Evi Peterson.

 

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni asukohaks Lääne-Nigula vallamaja (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

 

Valimiskomisjoni tööajad on järgmised:

Alates 16. augustist kuni 13. septembrini 2017

igal esmaspäeval, neljapäeval ja reedel kell 09.00 - 12.00

igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 13.00 - 16.00

5. septembril ja 7. septembril kell 15.00 - 18.00

Alates 14. septembrist

teisipäeval kell 13.00 - 16.00

neljapäeval kell 9.00 - 13.00

 

 
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
29.06.17

Volikogu valimised 2013

 

Volikogu valimisteks moodustatud valla valimiskomisjon

Noarootsi Vallavolikogu 17. juuni 2013 otsusega nr 164 moodustati Noarootsi valla valimiskomisjon koosseisus Evi Öövel, Varje Kahn ja Marika Meister. Asendusliikmed: Irmeli Alt ja Maie Arro.

 

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Valimiskomisjon asub Noarootsi vallamajas (Pürksi keskus 9, Pürksi küla, Noarootsi vald) vallasekretäri kabinetis. Kontakttelefon 472 4350, komisjoni esimees Evi Öövel

E-post: evi.oovel@noavv.ee  .

 

 

Kandideerimisdokumendid
Valimisliidud, erakonnad ja üksikkandidaadid saavad kandideerimisdokumendid aadressilt:
http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/kandideerimisinfo-2013/

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS