20.10.17

LÄÄNE-NIGULA VALLA VOLIKOGU LIIKMETE Kinnitamine

 

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni otsusega nr 7, kinnitati 20. oktoobril 2017 Lääne-Nigula volikogu liikmete registreerimine. 

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni otsusega nr 8, kinnitati 20. oktoobril 2017 Lääne-Nigula volikogu asendusliikmete registreerimine. 

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS
20.10.17

VOLIKOGU VALIMISED 2017

 

Volikogu valimisteks moodustatud valla valimiskomisjon

Noarootsi Vallavolikogu 22. mai 2017 otsusega nr 115 moodustati Lääne-Nigula valla valimiskomisjon koosseisus Kersti Lipu, Kristi Sadulsepp, Kaie Talving, Airi Läänemets ja Elviira Uusorg. Asendusliikmeteks on Aili Ansel ja Evi Peterson.

 

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni asukohaks Lääne-Nigula vallamaja (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

 

Valimiskomisjoni tööajad on järgmised:

Alates 16. augustist kuni 13. septembrini 2017

igal esmaspäeval, neljapäeval ja reedel kell 09.00 - 12.00

igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 13.00 - 16.00

5. septembril ja 7. septembril kell 15.00 - 18.00

Alates 14. septembrist

teisipäeval kell 13.00 - 16.00

neljapäeval kell 9.00 - 13.00

 

Otsuste ja protokollidega saab tutvuda siit: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/2457987/1

 

VALLAVOLIKOGU VALIMINE

15. oktoobril 2017 toimub kohalike omavalitsuste volikogude valimine.

Valimisõigus on igal valimispäevaks saanud vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Noarootsi vallas.

Valimisjaoskonda tulles võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart, pass või juhiluba).

Lääne-Nigula vallavolikogu valimiseks asub Noarootsi valla territooriumil 1 jaoskonnakomisjon:

·  valimisjaoskond nr 7 asukohaga aadressil Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Noarootsi vald, Lääne maakond (Noarootsi Vallamaja). Telefon 58 873 652.

Oma valimisjaoskonna, kus valija on kantud valijate nimekirja, leiab oma valijakaardilt.

 

05. oktoober - 08. oktoober toimub eelhääletamine maakonna valimisjuhi määratud jaoskonnas (Haapsalu Kultuurikeskuses, Posti 3, Haapsalu). Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

 

Elektrooniliselt saab hääletada Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel ööpäevaringselt alates 5. oktoobrist kell 9.00 kuni 11. oktoobrini kell 18.00.

 

09. oktoober kuni 11. oktoober toimub eelhääletamine kell 12.00 kuni 20.00.

 

15. oktoober - valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 kuni 20.00. Valimispäeval toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamiseks tuleb esitada jaoskonnakomisjonile valimispäeval ajavahemikul kell 9.00-14.00 kirjalik taotlus või teavitada soovist telefoni teel (58 873 652 või 47 24 350). Ära tuleb märkida, kodushääletamise taotluse põhjus.

 

 
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS