31.05.16

Vee-ettevõtjad

Noarootsi valla vee-ettevõtja Pürksi ja Sutlepa külade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkondades on Haapsalu Veevärk AS (www.hvv.ee ; 47 35010; info@hvv.ee ).


Noarootsi valla vee-ettevõtjaks Dirhami küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkonnas on Mellson Grupp OÜ (56 233232; info@portdirham.ee )

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS