« Tagasi

Noarootsi Kooli õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks

Noarootsi Kooli õpilaste vastuvõtt 2017/2018 õppeaastaks

Noarootsi Kool alustab õpilaste vastuvõttu 2017/2018 õppeaastaks. Seoses õpilaskodu laienduse valmimisega saame järgmisel õppeaastal pakkuda rohkematele õpilastele meie koolile omast õpilase individuaalsest arengust lähtuvat õpikäsitust ja rahulikku, iga õpilase eripära arvestavat, õppe- ja elukeskkonda.

Noarootsi on üks ilusamaid piirkondi Eestis. Siinses looduses matkamine on parim vahend puhkuseks ja taastumiseks infomürast ja väljakutsete paljususest väsinud vaimule ja kehale. Noarootsi on ideaalne koht enda tundma õppimiseks ja sõbraks saamiseks.

Meie õppetöö toimub ilusas ja hubases koolimajas. Kõleda ühiselamu asemel elavad õpilased vabaajakeskusega ühes majas asuvas renoveeritud õpilaskodus kogemustega kasvatajate sõbraliku, kuid valvsa pilgu all. Kõik tunnevad kõiki. Õpetajad ja kasvatajad mõistavad laste kasvamise raskusi ning koos tugimeeskonnaga (sotsiaalpedagoog, õppenõustaja, logopeed, klassijuhataja) aitavad neid ületada.

Koolis on väga head sportimis- ja vaba aja sisustamise võimalused, tasuta huviringid, väljasõidud, teatrite ja näituste külastused. Õhkkonna koolimajas muudab positiivse eeskuju mõttes tavalisest põhikoolist akadeemilisemaks ühine koolielu samas koolihoones Noarootsi Gümnaasiumiga, kellega jagame ruume ja õpetajaid.

Me loome arengukeskkonda, milles lapsel kujunevad välja eluks vajalikud üldpädevused.

Aitame õpilasel tema paljude soovide ja unistuste seast välja valida need, mille täitumist õpilane kõige rohkem soovib.

Õpetame keskenduma mitte sellele, mis võib viltu minna, vaid sellele, mida on võimalik saavutada ja võita.

Näitame, kuidas unistustest selgete eesmärkide ja tegevusplaanideni jõuda.

Näitame, kuidas iga eesmärgi saavutamiseks endas motivatsiooni leida.

Aitame leida õpilastel endas varjatud jõuallikaid, mille abil saavutada senisest palju enamat.

Õpetame õpilast erinevates olukordades mugavalt ja kindlalt tundma.

Anname õpilastele energiat ja õpetame, kuidas seda endas ise juurde toota.

 

Palume kooli vastuvõtmiseks esitada vastav sooviavaldus hiljemalt 15. juuniks elektrooniliselt e-posti aadressile kool@ng.edu.ee või saata postiga aadressile Noarootsi Kool Pürksi keskus 10, Noarootsi vald, 91201, Lääne maakond.

Sooviavaldusele tuleb lisada:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia ;

2) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3) väljavõte õpilase tervisekaardist;

4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus

 

Täiendav info telefonil 5127577


1.12.15

Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006
Toimetaja: IRMELI ALT