« Tagasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 21.06.2017. a korraldusega nr 135 rahuldati järgmised hajaasustuse programmist toetuse soovijate taotlused:

  1. Olli Neiman (kaastaotleja Lembit Neiman) – „Hara küla Kõrgevälja talu ja Liivamaa talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 5040.00 eurot; sellest toetus 3360.00 eurot ja omaosalus 1680.00 eurot.

Projekti eesmärk on kahte majapidamisse veesüsteemi rajamine (puurkaevu ja veetrasside rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine, raua- ja mangaanieraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

  1. Olli Neiman - „Hara küla Kõrgevälja talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4968.00 eurot; sellest toetus 3312.00 eurot ja omaosalus 1656.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (biopuhasti paigaldus koos imbväljaku rajamisega, kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.

  1. Meelis Ööpik  – „Vanaküla Vanatoa talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 3309.00 eurot; sellest toetus 2206.00 eurot ja omaosalus 1103.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (pesuvee immutamiseks septiku paigaldus ja imbväljaku ning kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 5 kuud.

  1. Ljubov Kisler – „Einbi küla Hintari talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 4662.00 eurot; sellest toetus 3108.00 eurot ja omaosalus 1544.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 12 kuud.

  1. Ülle Paalvelt – „Österby küla Suve talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 4452.00 eurot; sellest toetus 2968.14 eurot ja omaosalus 1483.86 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

  1. Tiiu Palm – „Aulepa küla Kruusiaugu talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 2004.00 eurot; sellest toetus 1336.00 eurot ja omaosalus 668.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (olemasolevast puurkaevust veetrassi rajamine ja veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

  1. Ülle Paalvelt - „Österby küla Suve talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4920.00 eurot; sellest toetus 3280.16 eurot ja omaosalus 1639.84 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (biopuhasti paigaldus koos imbväljaku rajamisega, kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.

  1. Tiiu Palm - „Aulepa küla Kruusiaugu talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4074.00 eurot; sellest toetus 2716.00 eurot ja omaosalus 1358.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (pesuvee immutamiseks septiku paigaldus ja imbväljaku ning kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006