« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 27. novembril 2017 kell 16.00

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 27. novembril 2017 kell 16.00

 

Kutse                                            

 

Palun Teid osa võtta Lääne-Nigula Vallavolikogu istungist, mis toimub esmaspäeval, 27 novembril 2017 algusega kell 16.00 Linnamäel Oru teeninduskeskuse saalis.          

 

P ä e v a k o r r a s :

1. Vallavanema info.

2. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.

Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.

3. Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.

Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus .

4. Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete  kehtestamine.

Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.

5. Lääne-Nigula Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord.

Ettekandja volikogu esimees Neeme Suur.

6. Esindajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse.

Ettekandja volikogu esimees Neeme Suur.

7. Vallavara omandamine.

Ettekandja Lääne-Nigula VV maaspetsialist Sirje Selart.

8. Vaba metsamaa taotlejate nimekirjast kustutamine 3 eelnõud):

8-1. Vaba metsamaa taotlejate nimekirjast kustutamine (Kalju Maide);

8-2. Vaba metsamaa taotlejate nimekirjast kustutamine (Ilmar Aasna, Arne Tamm OÜ);

8-3. Vaba metsamaa taotlejate nimekirjast kustutamine (Peeter Vaidla).

Ettekandja Lääne-Nigula VV maaspetsialist Sirje Selart.

9. Lääne-Nigula valla kohalike teede nimekirja muutmine.

Ettekandja Lääne-Nigula VV keskkonna ja kommunaalnõunik Olev Peetris.

10. Lääne-Nigula valla kohalike avalikult kasutatavate teede nimekirja võtmine.

Ettekandja Lääne-Nigula VV keskkonna ja kommunaalnõunik Olev Peetris.

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS kasuks.

Ettekandja Kullamaa VV abivallavanem Heikki Salm.

12. Investeeringu toetamine.

Ettekandja Lääne-Nigula VV arendusnõunik Raina Jeeberg.

13. Noarootsi 2017. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandja Noarootsi VV pearaamatupidaja Taimi Pelapson.

14. Vallavara müük otsustuskorras (3 eelnõud):

14-1. Putkase küla Küüni kinnistu müük otsustuskorras;

14-2 Rõude küla Siimu tee 8 korteri nr 1 müük;

14-3 Rõude küla Siimu tee 8 korteri nr 2 otsustuskorras müük.

Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa.

15. Lääne-Nigula valla Martna osavalla asustusüksuste lahkmejoone muutmise taotlemine.

Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa.

16. Arvamuse andmine Laiküla  III uuringuruumi geoloogilise uuringu loataotluse ja loa andmise osas (Martna).

Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa.

17. Vaideotsus.

Ettekandja volikogu esimees Neeme Suur.

18. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused.

 

 

Lugupidamisega

 

Neeme Suur

volikogu esimees

 

 

 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006