« Tagasi

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust

tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 13.00 toimub Noarootsi vallamajas Katastriüksuse 52001:001:2362 (asukoht Dirhami küla / Derhamn, kin.reg.nr 2554832, pindala 0,8 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Katastriüksuse jagamine kuni neljaks krundiks;
  2. Kruntidele kasutusotstarvete (üksikelamu maa) ja sihtotstarvete (elamumaa) määramine;
  3. Igale krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  4. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
  5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006