« Tagasi

Karlssoni kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Karlssoni kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 14.00 toimub Noarootsi vallamajas Karlssoni kinnistu (katastriüksus 52001:001:1087; asukoht Spithami küla / Spithamn, kin.reg.nr 2839832, pindala 2198 m2; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Krundile uue kasutusotstarbe (sideehitise maa) ja sihtotstarbe (ärimaa) määramine;
  2. Krundile sideehitise hooldejaama ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  3. Kommunikatsioonilahenduste planeerimine;
  4. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut (maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist ei toimu), küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisel kehtetuks hetkel krundil kehtiv detailplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

 

 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006