« Tagasi

Karini kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Karini kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

22. detsembril 2017. a kell 14.30 toimub Noarootsi vallamajas Karini kinnistu (katastriüksus 52001:001:4770; asukoht Spithami küla / Spithamn, kin.reg.nr 1318632, pindala 0,23 ha; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  2. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
  3. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006