KARLSSONI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

KARLSSONI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 21.11.2017 korraldusega nr 23 Karlssoni kinnistu (katastriüksus 52001:001:1087; pindala 2198 m2; kinnistusregistriosa nr 2839832, sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis.

Detailplaneeringu ülesanded on krundi kasutusotstarbeks sideehitise maa (katastriüksuse sihtotstarve ärimaa) määramine, krundile sideehitise hooldusjaama ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste planeerimine, servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust. 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006