KATASTRIÜKSUSE 52001:001:2362 DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE


KATASTRIÜKSUSE 52001:001:2362 DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 21.11.2017. a korraldusega nr 22 Katastriüksuse 52001:001:2362 (pindala 0,8 ha; kinnistusregistriosa nr 2554832; sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneringu koostamise Dirhami külas / Derhamnis.

Detailplaneeringu ülesanneteks on katastriüksuse jagamine kuni neljaks krundiks, kruntide kasutamise sihtotstarvete määramine (üksikelamu maa), igale krundile üksikelamu ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsuteede planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006