« Tagasi

Dirhami sadama ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Dirhami sadama ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Noarootsi Vallavalitsus algatas 21.06.2017 korraldusega nr 137 Dirhami külas / Derhamnis asuva Dirhami sadama ja selle lähiala (kokku ca 3,4 ha) detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu ülesanneteks on määrata maaüksuste uued piirid (liidetakse Kalda, Kaldaliiva ja Tankla ning Dirhami sadam, Töökoja ja Dirhamiliiva); määrata maaüksuste kasutus- ja sihtotstarbed; määrata Kalda maaüksusele hotelli ehitusõigus ja Dirhami sadama maaüksusele spordihoonete ehitusõigus; määrata kruntide hoonestustingimused, servituutide vajadus ja planeerida kommunikatsioonilahendused; seada keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks hetkel planeeringualal kehtiv detailplaneeringulahendus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub Dirhami kalanduskeskuses 26. septembril 2017 algusega kell 15.

 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006