« Tagasi

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 100 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Dirhami külas / Derhamnis asuva Dirhami sadama ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu projekt näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Planeeringualale nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli (moodustatavale Kalda maaüksusele) ja kuni kahe spordihoone (moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele) ehitusõigused ja hoonestustingimused.  Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused ning vajalikud servituudid ja keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahendus ei muuda valla üldplaneeringut, küll aga muudab kehtetuks planeeringualal hetkel kehtiva detailplaneeringu osa. Lähtuvalt seadusest pole detailplaneeringule vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist ega eelhindamist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Noarootsi vallamajas 15.-28. jaanuarini 2018 kõikidel tööpäevadel kella 8-16.30. Avaliku väljapaneku kestel võib Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavalitsusele vv@noavv.ee esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid. 


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006