« Tagasi

DIRHAMI SADAMA JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

DIRHAMI SADAMA JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavalitsus algatas 21.06.2017 korraldusega nr 137 detailplaneeringu koostamise Dirhami külas / Derhamnis asuvatel Kalda (katastritunnus 52001:001:2860, kinnistusregistri registriosa nr 415932, pindala 1,06 ha, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Kaldaliiva (katastritunnusega 52001:001:0797, kinnistusregistri registriosa nr 415932, pindala 3289 m2,maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Töökoja (katastritunnusega 52001:001:4100, kinnistusregistri registriosa nr 800232, pindala 0,34 ha, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Tankla (katastritunnusega 52001:001:0139, kinnistusregistri registriosa nr 1533032, pindala 0,02 ha, maakasutuse sihtotstarve ärimaa) ja osaliselt Dirhami sadama (katastritunnusega 52001:001:4070, kinnistusregistri registriosa nr 1118532, pindala 4,4 ha, maakasutuse sihtotstarve 70 % tootmismaa ja 30 % ärimaa). Planeeringuala pind kokku ca 3,4 ha.

Detailplaneeringu ülesanneteks on määrata maaüksuste uued piirid (liidetakse Kalda, Kaldaliiva ja Tankla katastriüksused ning Töökoja katastriüksus liidetakse Dirhami sadama katastriüksusega); määrata tekkivatele maaüksustele kasutusotstarbed ja nendest tulenevad maa sihtotstarbed; määrata Dirhami sadama maaüksusele kuni kahe spordihoone ehitusõigus ning Kalda maaüksusele 5-korruselise hotelli ehitusõigus; määrata kruntide hoonestusalad ja hoonestustingimused ning planeerida kommunikatsioonilahendused; määrata keskkonnatingimused ja servituutide vajadus.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamist ei algatata, kuna planeeritav hotelli ja spordihoone(te) ehitus tiheasustusalal ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ja ka lõikes 2 esitatud tegevusvaldkondade ja seda täpsustava Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 paragrahvis 14  määratud tegevuste hulka.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust.


Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006