18.11.16

Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks

 

Toetus on ette nähtud toidu, kütte või küttekolde remondi või hooldamise, laste koolitarvete, töövihikute, koolirõivaste, huviringide, spordivahendite, koolisõidu, keelepraktika, suvelaagri jms eest tasumiseks.

Toetust (v.a. küttetoetust ja küttekolde remondi või hooldamise toetus) makstakse kuni 3 korda aasta jooksul volikogu kehetestatud piirmäära ulatuses üldjuhul vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealisi või töötute pereliikmetega peredele toimetuleku tagamiseks.

Küttekolde remondi või hooldamise toetust makstakse üldjuhul töötute või vähekindlustatud peredele, mille liikmete hulgas on alaealine või üksikutele pensioniealistele isikutele toimetuleku tagamiseks.

Küttetoetuse võib määrata üksikule pensioniealisele isikule või töövõimetuspensionärile või vähekindlustatud peredele, mille hulgas on alaealine, kui isiku või pere sissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla kahekordset toimetulekupiiri ja isikul või perel puudub metsamaa või raieõigusega metsamaa pind ei taga vajalikku küttepuude aastast kogust.

Küttetoetust ja küttekolde remondi või hoolduse toetust võib määrata taotlejale 1 kord aasta jooksul volikogu kehtestatud piirmäära ulatuses.

 

Toimetaja: IRMELI ALT