18.11.16

Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele

Toetust makstakse rehabilitatsiooniplaani alusel raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatavate alljärgnevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste eest tasumiseks:
1) isikliku abistaja teenus;
2) tugiisiku teenus;
3) psühholoogi teenus;
4) logopeedi teenus;
5) füsioteraapia teenus;
6) muud rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenused või abivahendid, mis toetavad puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.

 

Toimetaja: IRMELI ALT