12.08.15

Teadmiseks

Välisvoodrilaua vahetusega ei tohi piirkonna miljööväärtus muutuda halvemaks, seetõttu tuleb ka need tööd kooskõlastada vallavalitsuses.
Ahjude, kaminate, pliitide tegemisel peab olema tagatud tuleohutus (info Päästeameti koduleht). Mõistlik on küsida vastavat teavet päästeala spetsialistidelt või valla ehitusinspektorilt.
Elektripaigaldise (korteri, eluruumi elektrijuhtmete) tegemisel tuleb lähtuda elektriohutus-seadusest, milles on nõue kontrollmõõtmiste teostamisest tegija poolt - vastutab ehitise omanik.
Verandad, terrassid, tuulekojad, katuse vintskapid on ehitise laiendused ja neid on lubatud teha ehitusloa alusel või kirjaliku nõusoleku (kuni 60m² ehitusaluse pinna juhul) alusel.
Ehitusaluse pinna hulka arvatakse ka katuseräästa horisontaalprojektsioon ja terrassid.
Piirdeaed on samuti ehitis, mis tuleb enne rajamist kooskõlastada vallavalitsuses. Oluline on, et piirdeaiad sobiksid keskkonda ja ei oleks naabriga võrreldes karjuvalt erinevad.
Üldjuhul on ehitama asudes vajalik ehitusprojekti olemasolu. Näiteks oma majal katuse viilualuse korruse väljaehitamiseks (ka vinskap) on vajalik ühepereelamu rekonstrueerimise ehitusluba ja valmis ehitatuna kasutusluba.
Kui olemasoleva hoone kohta ei ole omanikul mingit dokumenti (ehitisregistris ei ole registreeritud), aga maa on omaniku omandis, siis tuleb mõõta ehitise pikkus, laius, kõrgus, arvutada pindalad, hoone maht, teha nende andmete alusel hoone mõõdistusjoonis ja teha hoonest fotod. Saadud dokumendid esitada vallavalitsusele ja hoone registreeritakse ehitisregistris.
Ehitusload, kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised ning ettekirjutused registreeritakse riiklikus ehitisregistris.
Energiamärgisest saab lugeda Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt:www.mkm.ee/energeerika/energiasääst .
Kes on saanud eluaseme ehitamiseks pangast laenu, sellel on iga aasta Maksuametile tuludeklaratsiooni esitades võimalik saada tagasi osa pangale tasutud intressidelt, kui on olemas ehitusprojekti põhine ehitusluba või vallavalitsuse kirjalik nõusolek.

Toimetaja: MARIKA MEISTER