20.08.14

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalhoolekande võimalustest, sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning nõustamine ja abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel isiku või tema perekonna  toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on tasuta kõikidele vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole pöördujatele. Nõustamist on võimalik saada sotsiaaltoetusi, laste hoolekannet ning täisealiste piiratud teovõimega isikute eestkostet, täisealise hooldust vajava isiku hooldekodusse paigutamise ja sotsiaalhoolekande korraldust puudutavates küsimustes.

Toimetaja: RAIN KOOR