12.09.16

Noarootsi valla sotsiaaleluruum

 

ehk sotsiaalmaja asub valla keskuses, Pürksi keskus 25, Pürksi/Birkas külas. Sotsiaalmajas on kokku on 16 tuba sotsiaaleluruumiteenuse tarbeks. 

 

Sotsiaaleluruumiteenus on eluasemeteenuse osutamine isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ja võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.

 

Sotsiaaleluruumiteenuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Taotluse rahuldamise ja üürilepingu sõlmimise või taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus.

 

Vajadusel on sotsiaalmaja elanikel võimalus pöörduda sotsiaalnõustamise saamiseks valla sotsiaaltöötaja poole. Sotsiaaleluruumiteenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ega järelvalvet.

 

Sotsiaaleluruumiga seotud kulud kannab üürnik. Üürnik on kohustatud tasuma üüri iga kuu 15.kuupäevaks vastava kalkulatsiooni järgi:

 

Küte -  tegeliku kulu alusel  

Vesi ja kanalistasioon -  näitaja alusel

Elekter - 18 eurot kuus

Üür -  0,38 eurot/m²

Prügi - 1,92 eurot kuus

 

Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/424092014015

Toimetaja: IRMELI ALT