18.11.16

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

on:

  1. Kooli- ja lasteaiatoidu toetus;
  2. Ravimite, rehabilitatsiooni- või raviteenuste ja abivahendite toetus;
  3. Lastelaagri tuusikute hüvitamine;
  4. Ravikindlustusega hõlmamata isikute hädavajalike ravikulude kompenseerimine;
  5. Üritusel osalemise toetus;
  6. Ühekordne toetus toimetuleku tagamiseks;
  7. Toetus isiku hooldamiseks üldhoolekandeasutuses;
  8. Transporditoetus;
  9. Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks.
Toimetaja: IRMELI ALT