20.08.14

Silma looduskaitseala

Kaitseala maa-ala asub Noarootsi vallas ja Oru vallas.
Kaitseala on loodud Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare jäänukjärvede ja roostike - rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaikade - kaitseks ning ohustatud poollooduslike koosluste, rannaniitude säilitamiseks ja taastamiseks.
Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Läänemaa kontor.
Aadress: Haapsalu 90403 Kiltsi tee 10
Telefon: 47 24720; 47 24721; fax 47 24730; e-mail laane(at)keskkonnaamet.ee
www.silma.ee

Toimetaja: RAIN KOOR