12.08.15

Projekteerimistingimused

Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused on ehitusprojekti koostamise aluseks aladel ja juhtudel, kui detailplaneeringu koostamine pole eelnevalt kohustuslik. Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb soovijal esitada vastav vormikohane taotlus.
NB! Projekteerimistingimused kehtivad väljastamisest 5 aasta jooksul. Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued tingimused.

Toimetaja: MARIKA MEISTER