12.10.15

Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud Noarootsis. 

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse: 
* rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
* omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
* saada heaks kodanikuks;
* aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
* tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Meie tegemistest saab osa: https://www.facebook.com/NoarootsiNoortevolikogu?fref=ts

Toimetaja: IRMELI ALT