18.11.16

MUUD TOETUSED

 

 

Muud toetused on mitte rahalised toetused kindlale sihtgrupile.

 

  • laste jõulutoetus - kommipakk lastele alates 1. eluaastast kuni 4. klassini kaasaarvatult;

 

  • lasteaia- või koolilõpetaja toetus - lasteaia ja Noarootsi Kooli lõpetajale kingitus ja lilled, põhikooli kiituskirjaga (eksami tulemust ei arvestata) või hindega 4-5 lõpetajad, kutseõppeasutuse kiituskirjaga, gümnaasiumi medaliga ning kõrgkooli cum laude lõpetajatele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald, makstakse rahalist toetust vallavolikogu poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud määras;

 

  • eakate sünnipäevatoetus - 70., 75., 80., 85., 90., 95. ning enama sünnipäeva puhul õnnitluskaart ja kommikarp.

 

2016. aastal kehtivate sotsiaaltoetuste määradega saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/420012016001

 

Sotsiaaltoetuste maksmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032016017

 

Toimetaja: IRMELI ALT