20.08.14

Metsandus

Puude raieks tuleb vormistada metsateatis. Metsateatised tuleb esitada Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kontorisse Kiltsi tee 10, Haapsalus.
Metsateatise blanketi leiab Keskkonnaameti kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis/


Noarootsi valla metsaomanikke teenindab Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni metsanduse spetsialist Tõnis Ruber kontakt tel 47 24728, 51 49148 tonis.ruber(at)keskkonnaamet.ee
Vastuvõtt Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10) E-T kl 9.00-16.00, R 9.00-12.00

Metsamaterjali ladustamiseks vallatee äärde ja sealt äraveoks tuleb eelnevalt vallavalitsusele esitada vastav metsatööde teade.

 
Toimetaja: RAIN KOOR