20.08.14

Leidissoo looduskaitseala

Kaitseala asub Noarootsi, Nõva ja Oru vallas.
Kaitseala on loodud Sendri soo ja Leidissoo raba ning seal levivate lagemadalsoode kooslustes esinevate liikide kaitseks.
Kaitseala valitseja on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Läänemaa kontor.
Aadress: Haapsalu 90403 Kiltsi tee 10
Telefon: 47-24720, 47-24721; fax 47-24730; e-mail laane(at)keskkonnaamet.ee

Toimetaja: RAIN KOOR