20.08.14

Lähiaadresside korrastamine

2009. aasta 1. jaanuarist käivitus aadressiandmete süsteem (ADS). ADS-i üldised põhimõtted on sätestatud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 a. määruses nr 251 „Aadressiandmete süsteem". Aadressiandmed on andmed, mille abil kirjeldatakse ning määratakse aadressiobjekti (näiteks katastriüksuse) asukoht.
Koha-aadressile on määrusega kehtestatud kindlad nõuded: katastriüksuse nimetus peab olema üldjuhul eestikeelne (meil erandina lubatud ka rootsikeelsed); omastavas käändes; ei tohi sisaldada numbrilist lisandit jne.
Kõik katastriüksuste nimetused (lähi-aadressid) tuleb viia määrusega vastavusse.
Alljärgnevalt on toodud Noarootsi Vallavalitsuse korraldused, millega on korrastatud katastriüksuste nimetused ehk lähiaadressid:

Toimetaja: RAIN KOOR