23.11.17

 

Külavanemad 

 

Noarootsi vallas on küladel olnud külavanemad juba üle 10 aasta. Esimene külavanema statuut kinnitati Noarootsi Vallavolikogu 20.01.1995 a. otsusega nr. 73. Praegu kehtiv statuut on kehtestatud 15.09.2014. vallavolikogu määrusega nr. 19. Lisaks ametlikele eestipoolsetele külavanematele on küladele valitud ka rootsipoolsed külavanemad. 

Vallavalitsus kutsub külavanemad kokku ca 2 korda aastas, et arutada valla arenguga seotud küsimusi ja kuulata külade probleeme.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS