18.11.16

Kooliminekutoetus

 

Kooliminekutoetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud määras lapsevanemale, kelle enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Noarootsi vald.

Väljaspool Eesti Vabariiki kooli mineva lapse lapsevanem esitab kooliminekutoetuse saamiseks vallavalitsusele avalduse.

Toimetaja: IRMELI ALT