27.11.15

Koolid

Noarootsi vallas on võimalus haridust saada lasteaiast gümnaasiumi lõpuni.

Vallale kuulub lasteaed-põhikoolina tegutsev Noarootsi Kool. Kool on väike, hubane ja lapsesõbralik. Kooli õpilaskodusse oodatakse vabadele kohtadele lapsi ka mujalt Eestimaa piirkondadest. Kui lapsevanem soovib, et laps õpiks turvalises keskkonnas, eemal "kivise linna" ahvatlustest või on vanemad tööl kodunt kaugel ja mures lapse liigse omapäi olemise pärast, siis meie kool on valmis aitama. Õpilaskodu asub koolimajast paarikümne sammu kaugusel.

Väike sõbralik korralikult renoveeritud ja sisustatud ruumides toimetav lasteaed tegutseb segarühmana, kus edukalt on  koos lapsed sõimeeast kuni koolieelikuteni. Lastega tegelevad kolm õpetajat ja õpetaja abi.

Põhikooliga kõrvuti tegutseb üle Eesti tuntud-tunnustatud riigile kuuluv Noarootsi Gümnaasium. Gümnaasiumiga ühised on paljud õpetajad ja ka koolimaja.

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS