21.09.17

Maa- ja arendusnõunik

 

Marika Meister 47 24 354 marika.meister(at)noavv.ee
 

Ehitusinspektor 

Vjatšeslav Fomtšenkov 53 40 4001 slava(at)lovl.ee

Vastuvõtukuupäevad:

oktoobris     4.10. ja 18.10.;

novembris   1.11. ja 15.11.;

detsembris 6.12. ja 27.12.

 

Vastuvõtuaeg kella 9 - 12

 

Valla ehitusinspektor annab ehitada soovivatele isikutele tasuta (vastavalt ametijuhendile) konsultatsiooni ehitamiseks vajamineva dokumentatsiooni kohta ja ka esimese tehnilise lahendi (näiteks, kuidas soojustada, milleks aknaid vahetada, milline peab olema ehitusprojekt jne); kooskõlastab projekteerimistingimused; kontrollib ehitusprojektide vastavust nõuetele; korraldab valminud ehitiste ülevaatuse.

Toimetaja: MARIKA MEISTER