18.11.16

Koduteenus

 

Koduteenus on inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.

Koduteenuse sisu komplekteeritakse inimese vajadusi arvesse võttes ja võib endas sisaldada üht või mitut järgnevatsest tegevustest:

1) eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2-toaline korter;
2) pesemisvõimaluste korraldamine (pesemise eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
3) pesu pesemise korraldamine (pesu pesemise eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
4) kütmisabi (küttematerjali tuppa toomine);
5) suitsuanduri olemasolu ja korrasoleku kontrollimine;
6) vee tuppa toomine, tuha ja prügi väljaviimine;
7) eluasemele ligipääsuks jalgtee lumest puhtaks lükkamine (aiaväravast eluasemeni);
8) toiduainete, ravimite, majapidamistarvetega varustamine;
Toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmisel kasutatakse teenust saava isiku elukohale üldjuhul lähimat müügikohta.
9) maksete tasumine;
10) abistamine asjaajamisel (abivahendi muretsemine, toetuste/teenuste taotlemine ja tellimine, dokumentide vormistamine);
11) abistamine arstiabi korraldamisel;
12) sotsiaaltransporditeenuse osutamine või korraldamine ja vajadusel saatmine ravi- või ametiasutuse külastamisel (transporditeenuse eest tasub klient vastavalt kehtestatud teenuse hinnale);
13) vestlus, teabe edastamine (ajakirjade, ajalehtede tellimine, raamatukogust teavikute toomine, kirjavahetuse korraldamine, posti koju toomine).

Koduteenuse saamiseks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele.

Lähemalt saab tutvuda koduteenus määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032016016

Toimetaja: IRMELI ALT