26.02.16

Kalmistute kasutmine

Noarootsi Vallavolikogu 11.10.2002 a. määrusega nr.46 on kinnitatud "Noarootsi valla kalmistute kasutamise eeskiri".
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana. Korras tuleb hoida hauatähised ja rajatised.

Kalmistul on keelatud:

 • risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
 • omavoliliselt püstitada ja ümber teha hauarajatisi;
 • kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 • laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 • rikkuda oma tegevusega kalmistu rahu;
 • matta loomi;
 • panna maha prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 • murda, lõigata, koorida või muul viisil kahjustada kalmistu taimestikku;
 • puude mahavõtmine ilma vastava komisjoni loata;
 • võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid;
 • teha lõkkeid.
Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS