19.05.17

Jahindus

Jahipidamist reguleerib jahiseadus.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101122015007

 

Valla territooriumil tegutsevad jahindusorganisatsioonid:

  • MTÜ Noarootsi Jahimeeste Selts (Toivo Tulvik – tel 51 00562; Noarootsi vald Pürksi küla).

Noarootsi rendijahipiirkonna piir kulgeb Ongerna kanali sillast Linnamäe–Dirhami maanteel mööda Linnamäe–Dirhami maanteed selle ristumiseni Noarootsi valla piiriga Sutlepas, mööda Noarootsi valla piiri Silma Looduskaitseala piirini ja mööda Silma Looduskaitseala piiri Haapsalu laheni Tahus. Seejärel on Noarootsi rendijahipiirkonna piiriks mere rannajoon Silma Looduskaitseala piiri ristumiskohast Tahus kuni Ongerna kanali suudmeni. Ongerna kanali suudmest kulgeb Noarootsi rendijahipiirkonna piir mööda kanalit selle ristumiseni Linnamäe–Dirhami maanteega (Ongerna kanali sillani). Rendijahipiirkonna koosseisu kuuluvad Ulasarahu, Silgurahu ja Umpa saar.

Jahipiirkonna kaart - http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000175&mount=view#HTTPNlBvsDafsCWsHA5TbfQVHTy88ivDjB

  • OÜ Metlin (Hugo Peterson – tel 50 50599; Oru vald Linnamäe küla).

       Jahipiirkond hõlmab valla lõunapoolset osa teisel pool riigimaanteed kuni Riguldi jõeni (Aulepa, Suur-Nõmmküla, Väike-Nõmmküla).

  • Riguldi Jahi- ja Kalameeste Selts (Madis Otsa – 56 622933; Noarootsi vald Aulepa küla). Jahipiirkond algab Riguldi jõest kuni Dirhamini välja.

 

Veel jahinduslinke:
Lingid sisaldavad jahipidamist reguleerivaid õigusakte; jahikalendrit; laskemoona infot; vajalikke kontaktandmeid; pildigaleriisid ja muud huvipakkuvat.


Eesti Jahimeeste Selts – www.ejs.ee (nii eesti kui ka inglise keeles)
Jääger-online – www.marandi.fie.ee

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS