22.12.17

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 27. detsembril 2017 kell 15.00

 

Kutse   

Palun Teid osa võtta Lääne-Nigula Vallavolikogu istungist, mis toimub kolmapäeval, 27 detsembril 2017 algusega kell 15.00 Martna Põhikoolis.

P ä e v a k o r r a s :
1. Vallavanema info.
2. Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Ettekandja Lääne-Nigula VV maaspetsialist Sirje Selart, kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu.
3. Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Ettekandja Lääne-Nigula VV maaspetsialist Sirje Selart, kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu.
4. 2018. a maamaksumäärade kehtestamine.
Ettekandja Noarootsi VV maa- ja arendusnõunik Marika Meister, kaasettekandja arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott.
5. Noarootsi 2017. aasta III lisaeelarve teine lugemine, vastuvõtmine.
Ettekandja Noarootsi VV pearaamatupidaja Taimi Pelapson, kaasettekandja arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott.
6. Noarootsi osavalla sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine.
Ettekandja Noarootsi vallasekretär Airi Läänemets.
7. Kinnisvara omandamine (Martna).
Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa, kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu.
8. Komisjoni moodustamine enampakkumiste läbiviimiseks (Martna).
Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa.
9. Rõude küla Siimu tee 8 korteri nr 3 müük (Martna).
Ettekandja Martna VV arendusnõunik Janno Randmaa.
10. Maa sihtotstarbe muutmine (Nõva).
Ettekandja Nõva vallasekretär Elviira Uusorg.
11. Audiitori määramine (Nõva).
Ettekandja Nõva vallasekretär Elviira Uusorg.
12. Hooldajatoetuse määrade kinnitamine Nõva osavallas.
Ettekandja Nõva vallasekretär Elviira Uusorg.
13. Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.11.2017 määruse nr 3 muutmine.
Ettekandja volikogu esimees Neeme Suur.
14. Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord.
Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus, kaasettekandjad Lääne-Nigula Vallavalitsuse haridusnõunik Kaie Talving, hariduskomisjoni esimees Andres Kampmann.
15. Osalemine Eesti Linnade Liidus ning esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja volikokku.
Ettekandja volikogu esimees Neeme Suur.
16. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Oru teeninduskeskus).
Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.
17. Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord.
Ettekandja Mikk Lõhmus, kaasettekandja arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott.
18. Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord.
Ettekandja Mikk Lõhmus, kaasettekandja arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott.
19. Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 ja eelarvestrateegia 2018-2022 algatamine.
Ettekandja Mikk Lõhmus, kaasettekandja arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott.
20. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lääne-Nigula vallas.
Ettekandja Mikk Lõhmus, kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu.
21. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu muutmine ja palgalise valitsuse liikme ametise nimetamine.
Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.
22. OÜ Maali Üürimaja enamusosaluse ostmine.
Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.
23. Volikogu otsus et OÜ Maali Üürimaja täidab elamumajandusalast avalikku ülesannet.
Ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus.

 

Neeme Suur
volikogu esimees

Toimetaja: AIRI LÄÄNEMETS