20.08.14

Isikliku abistaja teenus

Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab vastavalt lepingule puudega inimest füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest. Teenust on võimalik saada raske või sügava puudega inimesel. Teenuse saamiseks on soovitatav puudega isikul leida endale sobiv abistaja ning seejärel pöörduda vastavasisulise avaldusega Noarootsi Vallavalitsuse poole. Avaldusele peab olema lisatud isiklikuks abistajaks valitud isiku nõusolek vastava lepingu sõlmimiseks.

Toimetaja: RAIN KOOR