21.05.18

 

Hara sadam

 

 

Ajavahemikul juuli-september 2017 toimusid Hara sadama rekonstrueerimistööd. Tellija oli Noarootsi Vallavalitsus ja töövõtja Bauest OÜ. Hara sadama rekonstrueerimistööde teostamiseks saadi toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" programmist.

 

Hara sadam on registreeritud sadamaregistris kui väikesadam (sadamakood EE HRA).

http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/sadam/2259

Hara sadama maa-ala: pindala 0,93 ha, Hara küla / Harga, Hara sadam katastriüksus 52001:003:0083 ja Muuli 52001:003:0084, kinnistusregistriosanumber 2290632

Sadama omanik on Noarootsi vald.

Sadama akvatooriumi piirid on määratud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 korraldusega nr 246.

                  B (laius)                    L (pikkus)

                59o 5l 24,98"N         23o 31l 47,15"E

                59o 5l 31,86"N         23o 31l 50,78"E

                59o 5l 31,85"N         23o 31l 47,01"E

                59o 5l 24,84"N         23o 31l 41,17"E

Akvatooriumi pindala 8000 m2.

Insener-tehnilised võrgud puuduvad. Tasulisi teenuseid sadamas ei osutata.

Sadamal puudub navigatsioonimärgistus.

Vallal on plaanis sadam rekonstrueerida – süvendada faarvaater, uuendada kaid ja slipp, rajada sadamahoone. 2013. aastal teostati sadama geodeetiline mõõdistus, 2014. aastal koostatakse sadama rekonstrueerimisprojekt.

 

 

 

 

 

 

Ajavahemikul juuli-september 2017 toimusid Hara sadama rekonstrueerimistööd. Tellija oli Noarootsi Vallavalitsus ja töövõtja Bauest OÜ. Hara sadama rekonstrueerimistööde teostamiseks saadi toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" programmist.
Toimetaja: MARIKA MEISTER