20.08.14

HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMM ON LÕPPENUD

Aastatel 2008-2012 läbiviidud hajaasustuse veeprogramm on lõppenud.

Nelja aasta jooksul esitati veeprogrammist toetuse saamiseks kokku 41 taotlust, millest vald ka kõik rahuldas. Taotlusi laekus valla 17-st külast. Rahuldatud taotlustest viidi ellu 40, üks taotleja loobus.

Elluviidud projektide kogumaksumus oli 85 495 eurot, millest toetusesumma oli 56 472 eurot (sellest riik 30 508 eurot ja vald 25 964 eurot) ja taotlejate omaosalus 29 023 eurot.

Veeprogrammi toel rajati kokku 18 uut puurkaevu, puhastati 1 puurkaev ja 3 salvkaevu, rajati 830 m veetrasse, paigaldati 29 komplekti veepumpamis- või puhastusseadmeid. Programmist sai kasu üle 100 vallaelaniku.

Toimetaja: RAIN KOOR
6.04.16

Hajaasustuse veeprogramm

 

Hajaasustuse veeprogrammi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Programmi elluviimisega parandatakse elanike elukvaliteeti ning aidatakse kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikkusele, paraneb piirkonna maine.

 

Hajaasustuse veeprogrammi rahastatakse aastatel 2008-2011.

Toimetaja: MARIKA MEISTER