22.06.17

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 21.06.2017. a korraldusega nr 135 rahuldati järgmised hajaasustuse programmist toetuse soovijate taotlused:

 1. Olli Neiman (kaastaotleja Lembit Neiman) – „Hara küla Kõrgevälja talu ja Liivamaa talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 5040.00 eurot; sellest toetus 3360.00 eurot ja omaosalus 1680.00 eurot.

Projekti eesmärk on kahte majapidamisse veesüsteemi rajamine (puurkaevu ja veetrasside rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine, raua- ja mangaanieraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Olli Neiman - „Hara küla Kõrgevälja talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4968.00 eurot; sellest toetus 3312.00 eurot ja omaosalus 1656.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (biopuhasti paigaldus koos imbväljaku rajamisega, kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Meelis Ööpik  – „Vanaküla Vanatoa talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 3309.00 eurot; sellest toetus 2206.00 eurot ja omaosalus 1103.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (pesuvee immutamiseks septiku paigaldus ja imbväljaku ning kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 5 kuud.

 1. Ljubov Kisler – „Einbi küla Hintari talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 4662.00 eurot; sellest toetus 3108.00 eurot ja omaosalus 1544.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 12 kuud.

 1. Ülle Paalvelt – „Österby küla Suve talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 4452.00 eurot; sellest toetus 2968.14 eurot ja omaosalus 1483.86 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Tiiu Palm – „Aulepa küla Kruusiaugu talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 2004.00 eurot; sellest toetus 1336.00 eurot ja omaosalus 668.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (olemasolevast puurkaevust veetrassi rajamine ja veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Ülle Paalvelt - „Österby küla Suve talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4920.00 eurot; sellest toetus 3280.16 eurot ja omaosalus 1639.84 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (biopuhasti paigaldus koos imbväljaku rajamisega, kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Tiiu Palm - „Aulepa küla Kruusiaugu talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 4074.00 eurot; sellest toetus 2716.00 eurot ja omaosalus 1358.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (pesuvee immutamiseks septiku paigaldus ja imbväljaku ning kanalisatsioonitrassi rajamine).

Projekti kestus 15 kuud.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
17.04.17

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. aprillist 2017

Lääne Maavalitsus annab teada, et  algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

ja Lääne Maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 17.04.2017.a ja esitamise viimane tähtpäev on 19.06.2017.a.

Lisainfo:

Ülle Jaansalu

Arengu- ja planeeringuosakonna

vanemspetsialist

Telefon 4725617; mobiil 53432237

e-post ylle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Toimetaja: MARIKA MEISTER
21.06.16

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST 2016. a TOETUSE SAAJAD:

Noarootsi Vallavalitsuse 20.06.2016.a korraldusega nr 107 rahuldati järgmised hajaasustuse programmist toetuse soovijate taotlused:

 1. Liina Simpson – „Väike-Nõmmküla Heinamaa talu veepuhastusseadmete paigaldamine"

Kogumaht 960.00 eurot; sellest toetus 640.00 eurot ja omaosalus 320.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamises vee kvaliteedi parandamine (rauaeraldussüsteemi paigaldamine).

Projekti kestus 6 kuud.

 1. Kaie Aasrand – „Kudani küla Kanarbiku talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 3468.00 eurot; sellest toetus 2312.00 eurot ja omaosalus 1156.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise parem veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 6 kuud.

 1. Gustav Tomingas - „Pürksi küla Nurga talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 1790.00 eurot; sellest toetus 1193.39 eurot ja omaosalus 596.61 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (kinnine kogumismahuti koos kanalisatsioonitrassiga).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Reet Adelman (kaastaotleja Raimond Gjardman) – „Pürksi küla Aldise talu veesüsteemi rekonstrueerimine"

Kogumaht 4142.23 eurot; sellest toetus 2761.62 eurot ja omaosalus 1380.61 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine ja puurkaevu seadustamine (puurkaevu puhastamine ja registrisse kandmine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 6 kuud.

 1. Laine Kirs – „Suur-Nõmmküla Müüase talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 2340.00 eurot; sellest toetus 1560.07 eurot ja omaosalus 779.93 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik koos imbväljakuga).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Laidi Viide – „Pürksi küla Skomakas talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 3936.00 eurot; sellest toetus 2624.13 eurot ja omaosalus 1311.87 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 6 kuud.

 1. Jairold Toompuu – „Paslepa küla Uus-Tahubacki talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 2280.00 eurot; sellest toetus 1520.07 eurot ja omaosalus 759.93 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik koos imbväljakuga).

Projekti kestus 12 kuud.

 1. Jüri Svetlakov – „Einbi küla Kiige talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 3540.00 eurot; sellest toetus 2360.11 eurot ja omaosalus 1179.89 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 10 kuud.

 1. Jairold Toompuu – „Paslepa küla Uus-Tahubacki talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 3612.00 eurot; sellest toetus 2408.12 eurot ja omaosalus 1203.88 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete paigaldamine).

Projekti kestus 12 kuud.

 1. Indrek Vaikre – „Hosby küla Joosepi talu puurkaevu rajamine"

Kogumaht 2940.00 eurot; sellest toetus 1960.00 eurot ja omaosalus 980.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu rajamine).

Projekti kestus 7 kuud.

 1. Arvi Tulvik – „Paslepa küla Nygårds talu veesüsteemi rajamine"

Kogumaht 4440.00 eurot; sellest toetus 2960.14 eurot ja omaosalus 1479.86 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine (puurkaevu ja veetrassi rajamine, veepumpamisseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldamine).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Ivar Otsa – „Aulepa küla Otsa talu veepuhastusseadmete paigaldamine"

Kogumaht 1200.00 eurot; sellest toetus 800.00 eurot ja omaosalus 400.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamises vee kvaliteedi parandamine (veepuhastussüsteemi paigaldamine).

Projekti kestus 6 kuud.

 1. Herbert Trisberg – „Saare küla Tänava talu filterväljaku rajamine"

Kogumaht 1493.00 eurot; sellest toetus 995.38 eurot ja omaosalus 497.62 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (filterväljak).

Projekti kestus 3 kuud.

 1. Laidi Viide – „Pürksi küla Skomakas talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 3300.00 eurot; sellest toetus 2200.11 eurot ja omaosalus 1099.89 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik koos imbväljakuga).

Projekti kestus 15 kuud.

 1. Arvi Tulvik – „Paslepa küla Nygårds talu kanalisatsiooni rajamine"

Kogumaht 2340.00 eurot; sellest toetus 1560.07 eurot ja omaosalus 779.93 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamisse nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik koos imbväljakuga).

Projekti kestus 15 kuud.

Toimetaja: MARIKA MEISTER
6.07.16

11. aprillist on avatud hajaasustuse programmi taotlusvoor

Lääne maavalitsus avas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtu Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas 11. aprillist 13. juunini 2016. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt majapidamises, millele nad toetust taotlevad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale ja Lääne maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada Noarootsi vallavalitsusele alates 11.04.2016, esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.

 Lisainfo:
Ülle Jaansalu – LMV Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
telefon 47 25617, mobiil 53 432237, ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Marika Meister – Noarootsi valla maa- ja arendusnõunik

telefon 47 24354, marika.meister@noavv.ee

Toimetaja: MARIKA MEISTER
5.06.15
Hajaasustuse Programmist Toetuse Saajad
Toimetaja: TEET NIIN
20.08.14

HAJAASUSTUSE PROGRAMMIST TOETUSE SAAJAD:

 

Noarootsi Vallavalitsuse 20.06.2014.a korraldusega nr 109 rahuldati järgmised hajaasustuse programmist toetuse soovijate taotlused:

               Toivo Kärpp – „Suur-Nõmmküla Siimase talu veepumpamisseadmete paigaldamine"

Projekti kogumaht on 1653.01 eurot, millest toetus on 1102.06 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega parem varustamine, milleks paigaldatakse olemasolevale puurkaevule uued veepumpamisseadmed.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp oktoober 2014.

 

Kaili Leht – „Paslepa küla Bentase talu juurdepääsutee rajamine"

Projekti kogumaht on 1584.84 eurot, millest toetus on 1056.61 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise juurdepääsutee rajamine, milleks eemaldatakse teemaalt pinnas ja veetakse peale kruusakate.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp november 2014.

 

                Veronika Viigipuu - „Sutlepa küla Jalaka talu veepuhastusseadmete paigaldamine"

Projekti kogumaht on 1047.00 eurot, millest toetus on 698.03 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise joogivee rauasisalduse vähendamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel veesüsteemile rauaeraldusseade.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp september 2014.

 

Jette Nebel – „Paslepa küla Kastani talu veesüsteemi rajamine"

Projekti kogumaht on 3090.00 eurot, millest toetus on 2060.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise joogiveega varustamine, milleks rajatakse ca 25 m sügavune puurkaev, ca 13 m pikkune veetrass puurkaevust elamuni ja paigaldatakse veepumpamisseade.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp september 2014.

 

Kaili Leht - „Paslepa küla Bentase talu veepuhastusseadmete paigaldamine"

Projekti kogumaht on 2238.00 eurot, millest toetus on 1492.07 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise joogivee rauasisalduse vähendamine, milleks paigaldatakse programmi toetusel veesüsteemile rauaeraldusseade.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp juuli 2015.

 

Liina Simpson – „Väike-Nõmmküla Heinamaa talu juurdepääsutee läbitavuse parendamine"

Projekti kogumaht on 3488.16 eurot, millest toetus on 2325.55 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise juurdepääsutee läbitavuse parendamine, milleks täidetakse suuremad augud killustikuga ja siis silutakse tee sõelutud kruusaga.

Projekti algus on august 2014 ja lõpp oktoober 2014.

 

Vladimir Belovas – „Paslepa küla Ulla-Maria talu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine"

Projekti kogumaht on 3003.00 eurot, millest toetus on 2002.00 eurot.

Projekti eesmärk on majapidamise kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, milleks asendatakse olemasolevad kogumiskaevud septik-imbväljakuga.

Projekti algus on juuli 2014 ja lõpp oktoober 2014.

Toimetaja: RAIN KOOR