« Tagasi

KARINI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

KARINI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Noarootsi Vallavalitsus algatas 10.05.2017. a korraldusega nr 87 Karini kinnistu (katastriüksus tunnusega 52001:001:4770; pindala 0,23 ha; kinnistusregistriosa number 1318632; sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu algatamise taotluse esitaja on Karin Berg.

Detailplaneeringu ülesanded on katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine; servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.


1.12.15

Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006
Toimetaja: IRMELI ALT