« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise teade

Detailplaneeringu algatamise teade

Noarootsi Vallavalitsus teatab , et on 10.05.2017 korraldusega nr 87 algatanud üldplaneeringukohase detailplaneeringu (nr DPL-1-2017) koostamise Spithami külas/Spithamnis asuval Karini kinnistul (katastritunnus 52001:001:4770, kinnistusregistri registriosa nr 1318632, pindala 0,23 ha, sihtotstarve elamumaa).

Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.


1.12.15

Aadress:

Pürksi keskus 9, Pürksi küla/Birkas,
Noarootsi vald, 91201 Läänemaa
 
Avatud: E-R  8.00 - 16.30
 
Üldtelefon: 47 24 350
 
E-mail: vv[at]noavv.ee
 
 
Registrikood: 75013546
 
Arvelduskonto SEB pangas: EE221010602002429006
Toimetaja: IRMELI ALT