21.04.17

Detailplaneeringud

Detailplaneeringu kohustusega aladel tuleb ehitusõiguse saamiseks koostada eelnevalt detailplaneering. Samuti tuleb koostada detailplaneering katastriüksuse jagamise soovi korral rohkem kui kolmeks maatükiks.
Detailplaneeringu koostamise algatamiseks tuleb soovijal esitada vastav vormikohane taotlus (taotluse leiad www.noarootsi.ee „Avaldused ja taotlused" lehekülje „Juhtimine" või „Planeerimine ja ehitus" alt).

 

Toimetaja: MARIKA MEISTER